Dataeksport

Ukentlig rapport fra Fellesverktøy


Dette er beskrivelsen for eksportversjon 1, og kjører fra 11.november 2021.Endringer fra forrige versjon

Dette er første versjon, så alt er nytt. Versjon 1 har 24 eksportkolonner.


Senere versjoner vil få nye felt lagt til på slutten, kolonnene kommer alltid i samme rekkefølge og har identisk overskrift. Alle hendelsestyper beholder samme navn. Det vil si at nyere versjoner vil være bakoverkompatible, og at funksjoner skrevet for å lese versjon 1 også kan fungere med nyere versjoner.


ERRATA/rettelser av selve dette dokumentet som beskriver versjon 1:

 • Ingen foreløpig.


 • Sending


  Rapportene sendes for alle firma kl 08:00 hver mandag «Oslo time». Hvis noe skulle gå galt og vi må fikse på rapportfunksjonen, vil neste rapport inkludere hendelser fra og med tidspunktet forrige rapport ble sendt. Dette betyr at du vanligvis vil få ukentlige rapporter med det som har skjedd fra mandag-mandag 08:00. Sånn omtrent. Avhengig av serverbelastning kan rapporteringen gå av stabelen noe før eller etter 08:00:00.


  Første gang du aktiverer rapportmodulen, får du automatisk rapport fra siste 2 uker. Du kan kontakte oss om du ønsker rapport fra og med et annet tidspunkt.

  Åpning


  CSV-filer er bare ren tekst, og du kan åpne dem med et regneark for eksempel.Se hovedsiden for mer informasjon om hvordan åpne i Excel.

  Tidsbegrensning


  Vi kan ikke levere logg fra før 1. januar 1970 00:00:00 UTC og heller ikke fra fremtiden (bør gå greit for alle våre kunder). År 2038-problemet er tatt høyde for. Vi får et problem ved årsskiftet 9999/10000 e.v.t. men vil oppdatere appen i god tid før det.

  Datakilder


  De fleste feltene i loggen lagres «som de var den gangen». For eksempel viser loggen verktøynavn slik det var på tidspunktet hendelsen skjedde. Derfor kan samme verktøy hete forskjellige ting ned gjennom loggen.


  Noen felter hentes på eksporttidspunktet, og verdien kan derfor ha vært forskjellig på hendelsestidspunktet:

 • Ansattnumre
 • Utleiepris
 • Dette er typisk felter som ikke blir oppdatert særlig ofte, men hvis du har endret på dem i løpet av uken, vises altså verdien på eksporttidspunktet (som temmelig sikkert er mandag 08:00).


  Noen felter regnes ut på eksporttidspunktet, som datofelter, «dager/timer/minutter/sekunder ute» og antall på lager. Dette kunne vært gjort med enkle formler i regneark, men nå har vi gjort det for deg 🙂

  Eksempelfil


  Her er en eksempelfil (regneark / excel) som viser alle hendelsestypene og noen verdier for hver av dem. Det er også en kortfattet forklaring i selve filen, se detaljer under her.

  Nødvendige innstillinger


  For at eksporten skal fungere må du:

  Epostadresser for rapporter

 • krysse av for «Rapport» under Firmainnstillinger
 • fylle ut «E-post som skal motta rapporter» under Firmainnstillinger
 • - du kan skrive inn flere epostadresser skilt med komma hvis du vil sende til flere.

  Format


  Roboten sender en epost til adressen(e) spesifisert i feltet «Mailadresse for eksport» under Firmainnstillinger.


  Eposten har litt tekst og 1 vedlagt CSV-fil. Det vil alltid være vedlagt en CSV-fil, selv om det ikke har vært noen hendelser siden sist.


  CSV-filens format og syntaks (helt standard CSV):

 • Tegnsett UTF-8
 • Feltskilletegn er komma ,
 • Linjeskilletegn er LF (\n , 0x0a)
 • Desimalseparator er punktum .
 • Tidssone er Europe/Oslo og tar hensyn til sommer/vintertid. Tiden vil kunne gå bakover på visse steder i loggen, spesifikt rundt 02:00-03:00 siste søndag i mars og oktober, så lenge Norge bruker sommertid. Internt timestamp går imidlertid aldri bakover i tid, siden det bruker UTC. Google bruker ikke skuddsekunder, så klokkeslett som 23:59:60 skal ikke forekomme.
 • Datoformat er «ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS» for eksempel «2022-05-17 08:15:01» for 17. mai 2022 kl 08:15:01 Oslo time
 • Felter som inneholder doble engelske anførselstegn » eller komma , blir formatert slik (helt standard CSV):
 • - 1 «Feltet får omsluttende doble engelske anførselstegn»

  - 2 Eventuelle " i teksten blir til "" i CSV-filen

  Eksempel: tekst "i anførselstegn, doble", og skilt med komma blir til «tekst ""i anførselstegn, doble"", og skilt med komma»

  - Linje 1 er overskrifter

  - Linje 2 og nedover har hendelsestyper eller evt feilmeldinger. Hvis det ikke har vært noen hendelser, får du kun overskriftene, men du får alltid en e-post med vedlagt regneark.

  Hendelsestyper


  Hendelsene er sortert i kronologisk rekkefølge, stigende. Ulike felter (kolonner) i CSV-filen fylles ut etter hva slags hendelse det er snakk om.

  Felles verdier


  Alle hendelsestypene har disse verdiene:


 • hendelsesid (unik, også på tvers av eksporter og firma)
 • navn og ansattnummer på brukeren som har gjort et eller annet
 • dato i Europe/Oslo-tidssonen, med hensyn til sommer/vintertid.
 • timestamp (UNIX timestamp, det vil si antall sekunder fra 1. januar 1970, UTC).
 • - kjapp måte å regne det om til annen tidssone og sommer/vintertid i Excel er formelen =1500598288/86400+date(1970,1,1)

  - formelen kan trenge semikolon isteden, hvis dine regional settings står satt til det… =1500598288/86400+date(1970;1;1)

 • notatfelt er tilgjengelig på de fleste hendelsene.
 • verktøynavn og verktøy-ID på verktøyhendelser

 • ekstra verdier for enkelte hendelsestyper:

  take

  logger når en bruker tar over et verktøy selv.

  Verdier:

 • antall dager/timer/minutter/sekunder forrige bruker hadde verktøyet. Regnes ikke ut hvis forrige bruker var et lager. Regnes ikke ut hvis verktøyet var utplassert i det øyeblikket det ble tatt over.
 • give

  logger når en bruker manuelt gir et verktøy til noen (eller til et lager).

  Verdier:

 • bruker/lager som fikk verktøyet, og dennes ansattnummer (lagre har ikke ansattnummer)
 • antall dager/timer/minutter/sekunder gjeldende bruker hadde verktøyet. Regnes ikke ut hvis verktøyet var utplassert i det øyeblikket det ble gitt videre, og det gis til en vanlig bruker.
 • place

  logger når en bruker utplasserer et verktøy på et fysisk sted. Brukeren vil fortsatt stå som ansvarlig for verktøyet internt i firmaet.

  Verdier:

 • sted det ble utplassert (tekstbeskrivelse) og/eller
 • lokasjon det ble utplassert (hentet med GPS eller valgt manuelt på kart)
 • antall dager/timer/minutter/sekunder gjeldende bruker hadde verktøyet før han utplasserte det.
 • andre verdier som kontaktperson osv vil komme som egne oppdateringer med hendelsestypen «placeupdate»

  placeupdate

  logger når en bruker oppdaterer kontaktinformasjon til et utplassert verktøy

  Verdier:

 • et av feltene:
 • - returnByDate

  - placedContactEmail

  - placedContactPhone

  - placedContactPerson

  unplace

  logger når en bruker tar inn verktøyet fra utplassering.

  Verdier:

 • antall dager/timer/minutter/sekunder verktøyet var utplassert før han tok det inn.
 • stocktake

  logger når en bruker tar ut beholdningsførte varer.

  Verdier:

 • antall på lager før og etter hendelsen
 • antall tatt ut
 • enhet varen føres i (kg, tonn, m² osv)
 • stockgive

  logger når en bruker legger inn beholdningsførte varer.

  Verdier:

 • antall på lager før og etter hendelsen
 • antall lagt inn
 • enhet varen føres i (kg, tonn, m² osv)
 • losttool

  logger når en bruker melder verktøyet som tapt

  foundtool

  logger når en bruker melder at verktøyet er funnet igjen

  Sist oppdatert 11.11.2021