Dataspesifikasjon

Lagertelling v1

Nytt

Siden dette er første versjon av eksportbeskrivelsen, er alt nytt her.

Ikke beholdningsvare

Telling av ting som ikke er beholdningsvare (vanlige verktøy) kan få følgende statuser:

  • Må telles: Ingen telte dette verktøyet.
  • Opptelt: Telt på vanlig måte, eller ved at noen tok over et verktøy.
  • Finner ikke : Ingen kunne finne dette verktøyet, men de tror ikke det er stjålet heller.
  • Stjålet/mistet : Ser ut til at verktøyet er på avveie. Administrator må ta stilling til om det skal merkes som bortkommet. Vi anbefaler ikke å slette bortkomne verktøy. Grunnen er at noen kan finne det igjen og da er det bra å ha informasjon om eier tilgjengelig.
  • Skadet/ute av drift : Noen fant verktøyet, men det kan ikke brukes før det er reparert/vært på service
  • Kassert : Vi vet at verktøyet er kassert. Administrator må ta stilling til om det skal slettes helt. Eller kanskje erstattes, og gjenbruke koder/skilt.
  • Utplassert : Dette verktøyet skal være utplassert et sted, og var ikke mulig/upraktisk å telle.

Beholdningsvare

Ting som er ført som beholdningsvare har en enhet de føres i, for eksempel liter, kvadratmeter, osv.

Når tingen er telt opp, vises antall/mengde i rapporten sammen med enheten. Eksempel: 10 liter

Sist oppdatert 12.01.2022