Internfaktura

Ukentlig internfaktura fra Fellesverktøy


Dette er beskrivelsen for internfaktura-versjon 1, og kjører fra 3. april 2024.

Tre eksportformater

Hver epost har et unikt internfakturanummer (røde firkanter) som går igjen i epost-tittelen og vedleggsnavnene. Ordremerkingen finnes også i epost-tittelen, i meldingsteksten og PDF-dokumentet, og på hver linje i detaljene.


Endringer fra forrige versjon

Dette er første versjon, så alt er nytt. Versjon 1 har 6 eksportkolonner i epost og PDF, og 13 eksportkolonner i regnearket.


Senere versjoner vil få nye felt lagt til på slutten, kolonnene kommer alltid i samme rekkefølge og har identisk overskrift. Alle hendelsestyper beholder samme navn. Det vil si at nyere versjoner vil være bakoverkompatible, og at funksjoner skrevet for å lese versjon 1 også kan fungere med nyere versjoner.


ERRATA/rettelser av selve dette dokumentet som beskriver versjon 1:

 • Ingen foreløpig.


 • Sending


  Internfakturaene sendes for alle firma kl 08:00 hver mandag «Oslo time». Hvis noe skulle gå galt og vi må fikse på rapportfunksjonen, vil neste rapport inkludere hendelser fra og med tidspunktet forrige rapport ble sendt. Dette betyr at du vanligvis vil få ukentlige rapporter med det som har skjedd fra mandag-mandag 08:00. Sånn omtrent. Avhengig av serverbelastning kan rapporteringen gå av stabelen noe før eller etter 08:00:00.


  Første gang du aktiverer rapportmodulen, får du automatisk rapport fra siste 2 uker. Du kan kontakte oss om du ønsker rapport fra og med et annet tidspunkt.

  Åpning


  CSV-filer er bare ren tekst, og du kan åpne dem med et regneark for eksempel.Se hovedsiden for mer informasjon om hvordan åpne i Excel.

  Tidsbegrensning


  Vi kan ikke levere logg fra før 1. januar 1970 00:00:00 UTC og heller ikke fra fremtiden (bør gå greit for alle våre kunder). År 2038-problemet er tatt høyde for. Vi får et problem ved årsskiftet 9999/10000 e.v.t. men vil oppdatere appen i god tid før det.

  Datakilder


  De fleste feltene i loggen lagres «som de var den gangen». For eksempel viser loggen verktøynavn slik det var på tidspunktet hendelsen skjedde. Derfor kan samme verktøy hete forskjellige ting ned gjennom loggen.


  Noen felter hentes på eksporttidspunktet, og verdien kan derfor ha vært forskjellig på hendelsestidspunktet:

 • Ansattnumre
 • Utleiepris
 • Dette er typisk felter som ikke blir oppdatert særlig ofte, men hvis du har endret på dem i løpet av uken, vises altså verdien på eksporttidspunktet (som temmelig sikkert er mandag 08:00).


  Noen felter regnes ut på eksporttidspunktet, som datofelter, «dager/timer/minutter/sekunder ute», samt kostnad. Dette kunne vært gjort med enkle formler i regneark, men nå har vi gjort det for deg 🙂

  Eksempelfil


  Her er en eksempelfil (regneark / excel) som viser alle hendelsestypene og noen verdier for hver av dem. Det er også en kortfattet forklaring i selve filen, se detaljer under her.

  Nødvendige innstillinger


  For at eksporten skal fungere må du:

  Epostadresser for rapporter

 • krysse av for «Rapport» under Firmainnstillinger
 • fylle ut «E-post som skal motta internfaktura under Firmainnstillinger
 • - du kan skrive inn flere epostadresser skilt med komma hvis du vil sende til flere.

  Format


  Roboten sender en epost til adressen(e) spesifisert i feltet «Mailadresse for eksport» under Firmainnstillinger.


  Eposten har samme liste i meldingsteksten, i vedlagt CSV-fil og vedlagt PDF. Det vil alltid være vedlagt en CSV-fil og PDF-fil, selv om det ikke har vært noen hendelser siden sist.


  CSV-filens format og syntaks (helt standard CSV):

 • Tegnsett UTF-8
 • Feltskilletegn er komma ,
 • Linjeskilletegn er LF (\n , 0x0a)
 • Desimalseparator er punktum .
 • Tidssone er Europe/Oslo og tar hensyn til sommer/vintertid. Tiden vil kunne gå bakover på visse steder i loggen, spesifikt rundt 02:00-03:00 siste søndag i mars og oktober, så lenge Norge bruker sommertid. Internt timestamp går imidlertid aldri bakover i tid, siden det bruker UTC. Google bruker ikke skuddsekunder, så klokkeslett som 23:59:60 skal ikke forekomme.
 • Datoformat er «ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS» for eksempel «2022-05-17 08:15:01» for 17. mai 2022 kl 08:15:01 Oslo time
 • Felter som inneholder doble engelske anførselstegn » eller komma , blir formatert slik (helt standard CSV):
 • - 1 «Feltet får omsluttende doble engelske anførselstegn»

  - 2 Eventuelle " i teksten blir til "" i CSV-filen

  Eksempel: tekst "i anførselstegn, doble", og skilt med komma blir til «tekst ""i anførselstegn, doble"", og skilt med komma»

  - Linje 1 er overskrifter

  - Linje 2 og nedover har hendelsestyper eller evt feilmeldinger. Hvis det ikke har vært noen hendelser, får du kun overskriftene, men du får alltid en e-post med vedlagt regneark.

  Tid ute/inne


  Tiden telles fra et verktøy er tatt ut av et eller annet lager, og slutter når det legges inn på et lager igjen. Hvis verktøyet ble tatt ut for flere uker siden, blir «tid ute» typisk 7 dager på hver ukentlige rapport, helt til verktøyet registreres inn på et lager igjen.

  Sist oppdatert 11.11.2021